P-Coin

[gap height=”45px”]

[row]

[col span__sm=”12″]

Tổng hợp các chương trình Bounty & Airdrop

Danh sách Bounty =>> https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PRIrj6vgHONaRUrZROCrdVHqePku_I1EBGx0ql5We-U/edit?usp=sharing

cập nhật lần cuối
17/05/2017

[/col]

[/row]
[row]

[col span__sm=”12″]

-NameStatusHướng DẫnToken FreeBitcointalkTelegramPriceCapMax Supply
ECO

Opening

CLICK HEREUpdating ...Updating ...Updating ...Updating ...Updating ...
WELL

Opening

Updating ...Bounty + Refer65 Trang2.7KUpdating ...Updating ...Updating ...
Health Nexus

Opening

Updating ...Updating ...51 Trang8KUpdating ...Updating ...Updating ...
Openfuture

Opening

Updating ...Updating ...Updating ...30KUpdating ...Updating ...Updating ...

[/col]

[/row]
[row col_bg=”rgb(244, 244, 244)”]

[col span__sm=”12″]

[row_inner col_bg=”rgb(244, 244, 244)”]

[/row_inner]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”5″ span__sm=”12″]

_liên lạc với chúng tôi

Xứ mệnh của chúng tôi là đưa ra đánh giá khách quan và chính xác nhất về các loại coin ICO hiện nay. Làm ơn đóng góp ý kiến của bạn để chúng tôi phát triển & hoàn thiện website tốt hơn.

[/col]
[col span=”7″ span__sm=”12″]

[/col]

[/row]
[row style=”collapse” col_bg=”rgb(242, 242, 242)”]

[col span__sm=”12″]

[gap height=”45px”]

[row_inner h_align=”center”]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″ align=”center”]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″ align=”center”]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]