ICOView.Org là trang đánh giá và xếp hạng các dự án blockchain hiện nay

Bảng cập nhật tin tức Altcoin
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZYiTZBhSrFdH6KYcrcBbzNNOrhIWbIkLrVIPKd-XrsM/edit?usp=sharing

forum NEWS FB Group FANPAGE ICOVIEW Kênh Youtube Twitter

TOP PROJECTS RATING

-NameRatingBolgWeek 1JuneMay
BTCTopUpdating- 6- 3.77
ETHTopUpdating- 4- 3
BNBVery HighLINK- 017.83
HTVery HighUpdating- 421.33
IOTXHighLINK-1.8
QKCHighLINK?
KEYHighLINK1.3- 2.8
ABTHighLINK- 2- 2.7
AITHighLINK- 2.7- 3.9
INSHighLINK- 2.1- 1.75
CVCHighLINK- 2.3- 3.19
THETAH-MLINK- 2.82.44
NASH-MLINK- 3- 8.4
AGIH-MLINK- 2.5- 3.47
FUNH-MLINK- 3.6- 2.28
DATAH-MLINK- 6.7- 0.49
SCMediumLINK- 3.2- 2.49
SKYMediumLINK- 1.47.89
NPXSMediumLINK??
ARKMediumLINK- 2.2- 3.8

_liên lạc với chúng tôi

Mọi ý kiến đóng góp về các dự án Blokchain, vui lòng gửi về box sau: